Holá, hop!

Pri šmýkaní sa ráta každá sekunda

Rýcho, rýchlejšie, najrýchlejšie- perfektnú techniku šmýkania, si môžete otestovať na našich štyroch šmýkľavkách. Tešia sa veľkej obľube, počnúc tými najmladšími a končiac skôr narodenými.

V 100 metrov dlhom tobogáne, z nerezovej ušľachtilej ocele s časomierou, súťažia o prvenstvo chlapci aj dievčatá. Ale aj v šmýkľavke-High-Speed je stále rušno.
Malí súrodenci sa však najradšej tmolia okolo obľúbenej hadej šmýkľavky.

Kto má najrýchlejšie plavky?

Odpoveď na túto otázku vám úplne presne dá výsledok časomiery, ktorú má turbo šmýkľavka z nerezovej ocele.

V dvojičkovej šmýkľavke- High-Speed, môžu malí vodníci a vodníčky, vyštarovať a súťažiť o prvenstvo. Ale o veľkú zábavu majú postarané aj tí najmenší a to v hadej šmýkľavke, ktorá sa teší veľkej obľube.